FacebookEmailRSS

Latvijas teritorija

Latvija atrodas Ziemeļeiropā (nereti uzskata, ka arī Austrumeiropā), Baltijas jūras austrumu krastā. Valsts platība ir 64 589 km2. Latvijas robežas kopējais garums ir 1836 km, no tiem 1382 km ir sauszemes robeža. Tai ir sauszemes robežas ar Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu, kā arī jūras robeža ar Zviedriju, Lietuvu un Igauniju. Latvijas robežas garums ar Igauniju ir 343 km, ar Krieviju — 292 km, ar Baltkrieviju — 171 km, ar Lietuvu 576 km, bet jūras robežas garums ir 498 km. Latvijā ūdens klāj aptuveni 2340 km2 lielu platību, kas ir 3,62% no visas valsts teritorijas. Latvijā ir vairāk kā 12 000 upju ar kopgarumu apmēram 38 000 km, garākās no tām ir Daugava, Lielupe, Gauja un Venta, kā arī ir 2256 ezeri, kas lielāki par 1 ha. Latvijas lielākie ezeri ir Lubāns, Rāznas ezers, Engures ezers un Burtnieks.

Interesanti fakti:

 1. Līdz 1940.gadam Latvijas teritorija bija 65,8 tūkst. km², bet 1944.gadā daļa Abrenes apriņķa tika pievienota Krievijas teritorijai. Savukārt 2007.gadā Krievijas teritorijai tika pievienota jau visa Abrenes pilsēta un seši Abrenes apriņķa pagasti – Kacēnu, Gauru, Augšpils, Linavas, Upmalas un Purvmalas pagasti.
 2. Mežs ir raksturīgs ainavas elements, jo aizņem 29 660 km2, t.i., apmēram 45% Latvijas platības.
Latvijas teritorija kopsavilkums
 • Latvijas republikas ģeogrāfiskais stāvoklis
 • Latvijasteritorijas augstākie punkti
 • Latvijas lielākās upes
 • Latvijas lielākie ezeri
 • Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde


Latvijas Republikas 1.-11. Saeimas deputāti

Saeimas deputāts ir viens no simts tautas pārstāvjiem, kuru ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās.

Interesanti fakti:

 1. Saeimas deputāta pilnvaru laiks ir četri gadi, turklāt viņam ir tiesības atkārtoti kandidēt. Viens deputāts Saeimā pārstāv aptuveni 15 000 vēlētāju.
 2. Latvijā pastāv proporcionālā vēlēšanu sistēma, no katra vēlēšanu apgabala tiek ievēlēts noteikts skaits deputātu, kas kopā veido 100.
Latvijas Republikas 1.-11. Saeimas deputāti kopsavilkums
 • Latvijas Republikas 1.-11. Saeimas deputāti pēc vecuma, dzimuma, tautības un izglītības līmeņa.
 • Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde


CyberChimps
Sitemap