Latvijasfakti.lv ir pirmais Latvijas datu analīzes portāls. Portāla mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību visai sabiedrībai. Visi publiskie dati vienā vietā. Vienmēr aktuāla informācija. Plašas vizualizācijas iespējas. Ērta un intuitīva sistēmas saskarne. Kā tas darbojas? Dati no publiskiem datu avotiem tiek …

Laipni lūdzam latvijasfakti.lv – Latvijas datu analīzes portāls №1 Read more »

Pēc 2000. gada Latvijā turpināja pasliktināties demogrāfiskā situācija un visas dekādes ilgumā bija mirstības pārsvars pār dzimstību un negatīvs migrācijas saldo. 2011. gada sākumā pensijas vecuma iedzīvotāju skaits uz 1000 darbspējīgajiem iedzīvotājiem bija 1,5 reizes lielāks nekā bērnu un pusaudžu …

Latvijas nākotne: demogrāfijas prognoze Read more »