Ekonomikā ar produktu saprot ražošanas vai pakalpojumu procesa rezultātu, kuru ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs vēlas pārdot tirgū par noteiktu cenu. Cena - kādas preces, pakalpojuma vai aktīva vērtības izteiksme naudā. Ar inflāciju apzīmē cenu pieauguma procesu. Inflāciju mērī kā cenu …

Atsevišķu produktu vidējās cenas (1995-2011) Read more »