Privātā mājsaimniecība (mājsaimniecība) - Vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi. Pārtikas produktu patēriņš - Pirkto, pašražoto un bez maksas iegūto produktu patēriņš, neņemot vērā uztura produktu patēriņu restorānos, ēdnīcās u.tml. …

Mājsaimniecību patēriņa izdevumu struktūra (%, 1996-2011) Read more »