FacebookEmailRSS

Datu Analizes Risinajumi

Datu Analizes Risinajumi Latvijas fakti risinājumi:

Datu attēlošana, informācijas vizuālizācija, infografiks, diagramma, tabulas, datu analīze, datu publicēšana, atskaite, pārskats, datu apstrāde

Datu analīzes pārskatu izveide un publicēšana jūsu mājas lapā:

Mēs piedāvājam gatavu risinājumu efektīvai informācijas atspoguļošanai. Mēs piedāvājam balstoties uz jūsu datiem un izmantojot mūsu datu analīzes platformu, izveidot dinamiskus pārskatus. Pārskatu publicēšanai mēs nodrošinām kodu, lai dinamiskus pārskatus varētu pievienot jebkurai vietnei, nokopējot un ielīmējot kodu savas vietnes HTML kodā.

Biznesa inteliģences kompetences:

BI: MicroStrategy, SAP BusinessObjects, Oracle Business Ingelligence
Datu bāzes: MS SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL, MySQL
ETL: Pentaho Data Integration (Kettle), Oracle Data integrator
OS: Windows, Linux

Datu analīzes risinājuma izstrāde
  • Datubāzes modeļa izveide
  • Datu ielādes mehānismu izveide
  • Repozitorija izveide
  • Atskaišu un pārskatu izveide
  • Darbības rādītāju (KPI) un lēmumu portāla izveide
     

BI risinājuma sastāvdaļas:


BI sistēmas var aplūkot, kā datu apstrādes un atskaišu veidošanas rīku kopumu, kurus var nosacīti iedalīt trīs grupās atbilstoši to pielietojumam:

  • Datu apkopošana - Datu apkopošanas jeb pārneses (Extract Tranform Load - ETL) rīki tiek lietoti, lai no dažādiem datu avotiem (visbiežāk SQL datubāzēm, lokāliem failiem, piem., XLS, XML, vai Web servisiem u.c.) datus atlasītu, pārveidotu, apkopotu un ielādētu datu noliktavā vai datu bāzē, kura tiek izmantota datu analīzei. Parasti datu ielādes uzdevumi tiek realizēti, izmantojot periodiski izpildāmas datu ielādes procedūras. Periodisku datu ielādi var realizēt, kā pilnīgu datu atjaunošanu vai datu papildināšanu noteiktos laika intervālos.
  • Datu analīze - Datu analīzes rīki nodrošina datu pārvēršanu biznesa informācijā. Izmantojot datu analīzes rīkus, izstrādā un vēlāk lieto datu analīzes risinājumus (piem., OLAP kubi, datizraces (Data mining) risinājumi, datu analīzes lauki (ad-hoc data analysis) utml.). Izstrādājot datu analīzes risinājumu, sistēmā tiek nodefinēti analizējamie datu objekti, datu sasaistes loģika, ierobežojumi, kalkulācijas un cita informācijas izgūšanai nepieciešamā specifiskā tehniskā informācija. Datu analīzes risinājuma lietotājam, veicot datu analīzi, nav nepieciešamas tehniskas zināšanas datu atlasei un apstrādei.
  • Informācijas atspoguļošana un piegāde lietotājiem - Informācijas atspoguļošanai parasti tiek izmantoti portāli, kas nodrošina iespēju izvietot gatavas atskaites pieejamas noteiktiem lietotājiem vai lietotāju grupām, kā arī veidot jaunas atskaites, izmantojot datu analīzes risinājumus. Informācijas piegāde tiek realizēta, kā periodiska atskaišu datu atjaunošana vai jaunu atskaišu automatizēta izveide un nosūtīšana vai izvietošana noteiktiem lietotājiem vai lietotāju grupām pieejamā vietā.
Datu Analizes Risinajumi

We welcome your comments!