Vispārējās valdības sektora ieņēmumi sastāv no ražošanas un ievedmuitas nodokļiem, kārtējiem ienākuma un citiem nodokļiem, kā arī faktiskām un nosacītām sociālajām iemaksām. Galvenie izdevumu posteņi ir ierēdņu atalgojums, sociālie pabalsti, valsts parāda procentu maksājumi, subsīdijas un bruto pamatkapitāla veidošana. Vispārējās …

Valdības finanses (1995-2011) Read more »