Ekonomikā ar produktu saprot ražošanas vai pakalpojumu procesa rezultātu, kuru ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs vēlas pārdot tirgū par noteiktu cenu. Cena - kādas preces, pakalpojuma vai aktīva vērtības izteiksme naudā. Ar inflāciju apzīmē cenu pieauguma procesu. Inflāciju mērī kā cenu …

Atsevišķu produktu vidējās cenas (1995-2011) Read more »

Pirmskolas izglītību Latvijā, tāpat kā obligāto pamatizglītību, piedāvā vispārējās izglītības iestādes. Pirmskolas izglītības programmas apgūst bērni 5-6 gadu vecumā. Pirmskolas izglītības pamatmērķis ir sekmēt bērna vispārējo attīstību un gatavību uzsākt sākumskolas posmu pamatizglītībā. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguves …

Izglītības iestādes un izglītojamo skaits (mācību gada sākumā, 1995-2012) Read more »