FacebookEmailRSS

Latvijas nākotne: demogrāfijas prognoze

Pēc 2000. gada Latvijā turpināja pasliktināties demogrāfiskā situācija un visas dekādes ilgumā bija mirstības pārsvars pār dzimstību un negatīvs migrācijas saldo. 2011. gada sākumā pensijas vecuma iedzīvotāju skaits uz 1000 darbspējīgajiem iedzīvotājiem bija 1,5 reizes lielāks nekā bērnu un pusaudžu skaits.
Urbanizācija - pilsētu un pilsētnieku skaita pieaugums kādā teritorijā. Pilsētnieku skaits gan Latvijā, gan pasaulē pieaug. Urbanizācijas līmeni aprēķina, dalot pilsētnieku skaitu ar valsts kopējo iedzīvotāju skaitu. Latvijā urbanizācijas līmenis 1935. gadā bija 37%, bet 2000. gadā 69%, t.i. divas trešdaļas valsts iedzīvotāju dzīvo pilsētās. Pasaulē urbanizācijas līmenis 1900. gadā bija tikai 13% (220 miljoni iedzīvotāju dzīvoja pilsētās), 1950. gadā 29% (732 milj.), 2005. gadā 49% (3,2 miljardi), bet kopš 2007. gada pilsētnieku skaits pasaulē pārsniedz laucinieku skaitu (ir lielāks par 50%). Paredzams, ka 2030. gadā urbanizācijas līmenis pasaulē sasniegs 60 procentus, bet 2050. gadā jau divas trešdaļas pasaules iedzīvotāju dzīvos pilsētās.

Interesanti fakti:

  1. 2011. gada sākumā pensijas vecuma iedzīvotāju skaits uz 1000 darbspējīgajiem iedzīvotājiem bija 1,5 reizes lielāks nekā bērnu un pusaudžu skaits.
  2. Pēc ekonomista Mihaila Hazana aplēsēm laikā no 2000. līdz 2010. gadam no Latvijas aizbraukuši vismaz 200 tūkstoši cilvēku, kaut arī citu valstu reģistros (ietverot apdrošināšanas numuru piešķiršanas statistiku) atrodamas ziņas par 170 tūkstošiem Latvijas cilvēku. Ekonomists prognozēja, ka emigrācija lielos apjomos saglabāsies vēl līdz 2014.-2015. gadam, kuru laikā valsti pametīs vēl aptuveni 100 000 cilvēku. Ja pirms 2008. gada krīzes tikai apmēram 20% no emigrantiem bija augstākā izglītība, tad krīzes laikā to īpatsvars pārsniedza 30%.

Latvijas teritorija

Latvija atrodas Ziemeļeiropā (nereti uzskata, ka arī Austrumeiropā), Baltijas jūras austrumu krastā. Valsts platība ir 64 589 km2. Latvijas robežas kopējais garums ir 1836 km, no tiem 1382 km ir sauszemes robeža. Tai ir sauszemes robežas ar Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu, kā arī jūras robeža ar Zviedriju, Lietuvu un Igauniju. Latvijas robežas garums ar Igauniju ir 343 km, ar Krieviju — 292 km, ar Baltkrieviju — 171 km, ar Lietuvu 576 km, bet jūras robežas garums ir 498 km. Latvijā ūdens klāj aptuveni 2340 km2 lielu platību, kas ir 3,62% no visas valsts teritorijas. Latvijā ir vairāk kā 12 000 upju ar kopgarumu apmēram 38 000 km, garākās no tām ir Daugava, Lielupe, Gauja un Venta, kā arī ir 2256 ezeri, kas lielāki par 1 ha. Latvijas lielākie ezeri ir Lubāns, Rāznas ezers, Engures ezers un Burtnieks.

Interesanti fakti:

  1. Līdz 1940.gadam Latvijas teritorija bija 65,8 tūkst. km², bet 1944.gadā daļa Abrenes apriņķa tika pievienota Krievijas teritorijai. Savukārt 2007.gadā Krievijas teritorijai tika pievienota jau visa Abrenes pilsēta un seši Abrenes apriņķa pagasti – Kacēnu, Gauru, Augšpils, Linavas, Upmalas un Purvmalas pagasti.
  2. Mežs ir raksturīgs ainavas elements, jo aizņem 29 660 km2, t.i., apmēram 45% Latvijas platības.
Latvijas teritorija kopsavilkums
  • Latvijas republikas ģeogrāfiskais stāvoklis
  • Latvijasteritorijas augstākie punkti
  • Latvijas lielākās upes
  • Latvijas lielākie ezeri
  • Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde


CyberChimps
Sitemap