Atsevišķu produktu vidējās cenas (1995-2011)

Atsevišķu produktu vidējās cenas (1995-2011)

Ekonomikā ar produktu saprot ražošanas vai pakalpojumu procesa rezultātu, kuru ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs vēlas pārdot tirgū par noteiktu cenu. Cena - kādas preces, pakalpojuma vai aktīva vērtības izteiksme naudā.

Ar inflāciju apzīmē cenu pieauguma procesu. Inflāciju mērī kā cenu vidējā līmeņa izmaiņu procentuālā izteiksmē noteiktā laika posmā - mēnesī, ceturksnī, gadā u.c.

Interesanti fakti:

  1. Vairums ekonomistu uzskata, ka inflācija veidojas naudas piedāvājuma, produkcijas un pakalpojumu izlaides, kā arī banku procentu mijiedarbības rezultātā. Taču atšķirības ir viedokļos par minēto faktoru lomu. Tā, ja "monetāristi" uzsver naudas piedāvājuma noteicošo lomu inflācijas tempa veidošanā, tad "keinsisti" atzīmē, ka inflācija ir kopējs visu minēto faktoru savstarpējās mijiedarbības efekts un atsevišķiem faktoriem nav īpaša loma.

[stextbox id="info" caption="Atsevišķu produktu vidējās cenas (1995-2011)"]

  • Atsevišķu produktu vidējās mazumtirdzniecības cenas (lati par 1kg, ja citādāk - norādīts īpaši)
  • Cenas uzrādītas ar visiem nodokļiem.
  • Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

[/stextbox]